Tisztelt Látogatónk!

A Magyar Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének (MOLSZE):

alapítási éve: 1996.
közhasznú egyesületté nyilvánításának éve: 2009.
működési területe: Magyarország

Az egyesület célja:

A klinikai laboratóriumi diagnosztika különböző ágaival foglalkozó tagok szakmai munkájának összehangolása.
Szakmai továbbképzés.
A tagok érdekképviselete, érdekvédelme.
Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése.

A közhasznú tevékenység keretében az egyesület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott önkormányzati feladatok (közfeladatok) közül a lakosság egészségügyi alapellátását és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások végzését segíti azzal, hogy tagjainak szakmai munkáját összehangolja, tapasztalataiknak, a tudományos kutatások eredményeinek mind szélesebb körben történő megismerését lehetővé teszi oktatások, konferenciák szervezésével. Az egyesület közhasznú tevékenységével a közfeladatok teljesítését szolgálja, hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület szolgáltatásait a tagok és az egyesületen kívülálló személyek a mindenkor érvényben lévő díjazás mellett vehetik igénybe. Az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, és a beszámolói közlés tekintetében a nyilvánosságot a www.molsze.hu honlapon történő megjelenítésével biztosítja.

Az egyesület szervei:
- Küldött-közgyűlés
- Elnökség
- Vezetőség
- Felügyelő Bizottság
- Fegyelmi Bizottság

A választás négy éves időtartamra szól.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a továbbiakban sem fog.


MOLSZE - A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete 2017

Főoldal | Kapcsolat